Verenigings­documenten

Op deze pagina vindt u de belangrijkste documenten van de vereniging. Deze documenten zijn de privacyverklaring, de statuten, het huishoudelijk regelement (HR) en het coronaprotocol.

Privacyverklaring

Als Studentenschaatsvereniging ELS staan we achter de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in heel Europa van kracht is gegaan op 25 mei 2018. Het is voor ons als vereniging altijd belangrijk om de integriteit en privacy te respecteren van onze leden.

Mocht je vragen hebben of meer uitleg willen over hoe wij je persoonlijke gegevens beschermen, neem dan contact op met ons.

Privacyverklaring

Statuten

In de statuten staat beschreven hoe de vereniging functioneert en hoe de vereniging is opgebouwd. Op basis van de statuten worden de andere documenten opgesteld die voor het belang zijn van de vereniging.

Statuten

Huishoudelijk Regelement

In het huishoudelijke reglement staat alle informatie over het functioneren van de vereniging in zijn algemeenheid. In dit document staan alle regels, richtlijnen en afspraken die van toepassing zijn op de vereniging. Dit document is een aanvulling op de statuten van de vereniging.

Huishoudelijk Regelement