Lieve skeelervrienden,

Het schaatsseizoen met zijn schaatswedstrijden is helaas voorbij, maar niet getreurd. In de zomer kan je ook shinen op wieltjes tijdens het officiële NSK skeeleren 2024 in Rijswijk!💚🌞

Op zaterdag 1 juni zal deze strijd tegen elkaar losbarsten.💥 Het leuke aan dit NSK is dat je kan starten op twee verschillende disciplines, de 100 meter en de marathon! Ook zal er bij zowel de dames als bij de heren onderscheid worden gemaakt tussen klasse A en klasse B, zo is er voor iedereen een mooie strijd.⚡

Na dit spectaculaire evenement zal er ook nog de mogelijkheid zijn om een heerlijke pizza in de zon te eten.😋🍕

Stel nou dat je niet wilt rijden maar wel wil genieten van deze ontzettend mooie dag, dan is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om je aan te melden als vrijwilliger. Als dit je leuk lijkt stuur dan Jennifer , de wedstrijdsecretaris, (06-19426785) een berichtje via whatsapp.

Wacht dus niet te lang en schrijf je in voor dit supervettegave NSK skeeleren!
Inschrijven kan via deze forms!

Bij vragen stuur een mailtje naar elswedstrijdcommissie@gmail.com

Groetjes namens de ELS wedstrijdcommissie💚

Wat: NSK skeeleren 2024
Wanneer: 1 juni 2024, 13:00-17:00
Afstanden:
Klasse A (M/V) 100m
Klasse B (M/V) 100m
Klasse A (M/V) 45min + 3R
Klasse B (M/V) 15min + 3R
Klasses: 500m: Dames A < 55sec, Heren A <50sec
Kosten: 100m €7,50, marathon €15
Waar: De Spartaan, Rijswijk

Inschrijvingen open: Zaterdag 20 april
Uiterlijk kosteloos afmelden: Zondag 12 mei

 

1 Martijn Cox
2 Hasin Ayari
3 Marleen de Boer
4 Loek Hendriksen
5 Sjors Blom
6 Anna Sajgó
7 Isabel Verhaegh
8 Boris Muller
9 Daan Voorhoeve
10 Sybe Weening
11 Jennifer van Leeuwen
12 Mariska van Zon
13 Stan Krewinkel
14 Marijke de Jong
15 Isa Mecklenfeld
16 Dennis Vergeer
17 Meike van Veen
18 Isabel Verhaegh
19 Sjors Blom
20 Jorn Limburg
21 Pien Wilmink
22 Femke Huis in ‘t Veld
23 Rodrigo Albino

Reglement

Uiteraard gelden er rond deze wedstrijd een aantal regels. De meeste artikelen van onderstaand reglement zijn gebruikelijk bij alle NSK’s maar enkele zijn ook specifiek voor deze wedstrijd van toepassing. Neem het dus even door als je deelneemt.

 

Artikel 1 – Recht om deel te nemen

Deelname aan het NSK Skeeleren 2024 is alleen voorbehouden aan de volgende personen:

 1. Hij/zij die als student is ingeschreven aan een Nederlandse Universiteit of een Nederlandse instelling van Hoger Beroeps Onderwijs;
 2. Hij/zij die lid is van een studentenschaatsvereniging (voortaan: SSV);
 3. Hij/zij die maximaal één jaar voorafgaand aan het toernooi nog voldoet aan minimaal één van de in lid 1 en 2 genoemde eisen.
 4. Hij/zij die akkoord gaat met het feit dat zijn/haar persoonsgegevens gebruikt en gedeeld worden waar nodig voor de organisatie van het evenement en dat zijn/haar naam op een openbare deelnemerslijst komt te staan.
 5. Hij/zij die akkoord gaat met het publiceren van wedstrijdfoto’s door de organisatie.
 6. Hij/zij heeft de minimale leeftijd van zestien jaar en de maximale leeftijd van 30 jaar.

Deelnemers zijn verplicht om tijdens het evenement een bewijs van inschrijving van hun onderwijsinstelling van het lopende of vorige collegejaar te kunnen tonen.

Artikel 2 – Inschrijving en volgorde van plaatsing

Eenieder die voldoet aan de in artikel 1 genoemde eisen kan zich inschrijven voor het toernooi. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving, waarbij de volgende prioriteiten in acht worden genomen:

 1. Hij/zij die lid is van een SSV krijgt prioriteit op plaatsing op de deelnemerslijst boven hem/haar die geen lid is van een dergelijke vereniging;
 2. Hij/zij die lid is van een SSV krijgt prioriteit op plaatsing op de reservelijst boven hem/haar die geen lid is van een dergelijke vereniging.

Dit houdt in dat niet-leden van SSV’s alleen kunnen deelnemen, als er meer plaatsen dan aanmeldingen van SSV-leden zijn. Indien de wedstrijd vol is en er een reservelijst is, staan niet-SSV-leden dus te allen tijde (op volgorde van inschrijving) onder personen die wel lid zijn van een SSV.

Opmerking: leden van de Organisatie zijn verzekerd van een deelname plek. Dat houdt in dat als zij zich pas inschrijven als de wedstrijd reeds vol zit, er helaas andere mensen naar de reservelijst worden verwezen.

Artikel 3 – Persoonlijk records

Bij de inschrijving wordt van een ieder gevraagd zijn/haar persoonlijk record voor de 500 meter langebaan schaatsen.  Personen die een persoonlijk record hebben zijn verplicht deze in te vullen. Personen die geen persoonlijk record hebben kunnen de vraag leeg laten of 00:00:00 invullen.

Artikel 4 – Betaling

Het inschrijfgeld wordt achteraf verrekend via de SSV’s waar de deelnemers lid zijn. Ook het definitieve inschrijfgeld wordt achteraf vastgesteld, met een maximum van €20,00 (zegge: twintig euro) per deelnemer.

Personen die zich inschrijven maar geen lid zijn van een SSV dienen binnen één week na sluiting inschrijving, doch uiterlijk 19 Mei 2024, het inschrijfgeld over te maken naar NL51 ABNA 0552 4048 45 ten name van DSSV ELS te Delft, onder vermelding van “NSK Skeeleren” en de naam van de ingeschrevene. Dit geldt ook als de ingeschrevene niet op de deelnemerslijst, maar op de reservelijst staat. Niet-SSV-leden die niet aan de betalingseis voldoen worden per direct van de deelnemers- of reservelijst verwijderd door de Organisatie.

Er wordt geld teruggestort aan niet-SSV-leden in de volgende gevallen:

 1. Indien er uiteindelijk niet kan worden deelgenomen doordat de wedstrijd te vol zit, in dit geval betreft de restitutie het volledige bedrag;
 2. Indien de betrokkene zich vóór (Uitschrijfdatum) 2023 afmeldt en wel reeds heeft betaald, in dit geval betreft de restitutie het volledige bedrag;
 3. Indien het definitieve inschrijfgeld lager uitvalt, in dit geval betreft de restitutie het verschil tussen dit definitieve bedrag en het betaalde bedrag.

Artikel 5 – Deelnemers en aanmelden

Eenieder die één dag voor aanvang van het toernooi op de deelnemerslijst staat, wordt gezien als deelnemer en dient zich uiterlijk dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd aan te melden bij de organisatie. De organisatie dient te zorgen dat de deelnemerslijst op de dag voorafgaand aan de wedstrijd volledig geactualiseerd is en dat deelnemers buiten mededinging persoonlijk op de hoogte zijn gebracht.

Hij/zij die wel deelnemer is, maar zich niet tijdig aanmeldt wordt niet op de startlijst geplaatst en kan zodoende niet deelnemen. Wel dient diegene het inschrijfgeld achteraf te betalen indien dit, als niet-SSV-lid, nog niet vooraf is gebeurd. Hierover is geen discussie mogelijk. Alleen diegenen die wel willen deelnemen en te laat komen voor de aanmelding, maar vóór het sluiten van de aanmelding (dus uiterlijk dertig minuten voor de aanvang van de wedstrijd) telefonisch contact hebben gezocht met de organisatie, worden wél op de startlijst geplaatst en kunnen deelnemen.

Artikel 6 – Programmaonderdelen en aantallen deelnemers

Het toernooi wordt verreden in 4 groepen die allen twee onderdelen rijden. Op het moment van schrijven zijn is er geen limiet gezet op de hoeveelheid deelnemers, zodra de inschrijving is geopend wordt er gemonitord in welke categorie er hoeveel inschrijvingen worden gedaan, zodoende kan het gemiddelde niveau (en de gemiddelde tijdsduur van ritten) worden geschat. Aan de hand hiervan kan de Organisatie besluiten het maximale aantal deelnemers in specifieke groepen te vergroten of te verkleinen.

De programmaonderdelen per groep zijn deze:

 • Dames Divisie A: 100 meter en Marathon (45min + 3 ronden van het parcour)
 • Dames Divisie B: 100 meter en Marathon (15min + 3 ronden van het parcour)
 • Heren Divisie A: 100 meter en Marathon (45min + 3 ronden van het parcour)
 • Heren Divisie B: 100 meter en Marathon (15min + 3 ronden van het parcour)

De indeling in divisies geschiedt aan de hand van de door de organisatie vastgestelde limiettijden. Er wordt ingedeeld op basis van gereden persoonlijke schaatsrecords. Indien een deelnemer nog nooit een wedstrijd heeft gereden of geen geregistreerde tijden kan overdragen, wordt deze geplaatst in divisie B.

Artikel 7 –Baanregels

Tijdens het toernooi zijn te allen tijde de huisregels van De Spartaan Rijswijk van kracht. 

Artikel 8 –Regelprotocol

In het geval van regen mag de organisatie de wedstrijd afgelasten vanwege veiligheidsredenen. Indien de organisatie besluit om de 100m afgelasten, krijgt de deelnemer 50% van zijn inschrijfgeld voor dat onderdeel terug.

Artikel 9 – Schades

Voor tijdens de wedstrijd ontstane schade bij een deelnemer (fysiek, materieel of van welke aard dan ook) zijn de organiserende verenigingen geenszins aansprakelijk. Vernielingen toegebracht aan eigendommen van De Spartaan Rijswijk of DSSV ELS worden direct verhaald op de desbetreffende personen/partijen.

Artikel 10 – Slotbepaling

De Organisatie behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. In gevallen en/of geschillen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de Organisatie een besluit dat vanaf het betreffende moment leidend is. Voor de reglementen aangaande het wedstrijdverloop wordt verwezen naar het Nationale Wedstrijdreglement Langebaan van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond.