Commissies

ELS telt veel mooie commissies. Hier staat van elke commissie een korte omschrijving van wat de commissie precies inhoudt. Ook kun je vinden wie er allemaal in de commissie zit en hoe je de commissie kunt bereiken. Als je zelf geïnteresseerd bent om je aan te sluiten bij een van deze super vette commissies kun je op commissie interesse formulier klikken of contact opnemen met het bestuur!

Commissie interesse formulier

AirmELS

Elk jaar twee super vette buitenlandreizen organiseren, eentje in de winter en een in de zomer. Dat doen wij als AirmELS!

 

Leden:
– Luitzen-Jan Beiboer (voorzitter)
– Sybe Weening
– Friso Venderbosch
– Sophie Keemink
– Elsemiek Dikker
– Maaike Elgersma
– Sophia van der Laan (QQ)

Mail: airmels@dssvels.com

ELA

Effe Lekker Actief (ELA) is de activiteitencommissie van ELS. Elk jaar zorgen ze ervoor dat we meedoen met de Batavierenrace en organiseren ze het fietsweekend in de Ardennen: WheELS.

 

Leden:
– Alessandra Primavera (Voorzitter)
– Jurriën Kuin
– Erik van Welsenes (QQ)
– Jordi Mulder
– Carlijn Aarsen
– Kevin van Donselaar
– Marit Dee

Mail: effelekkeractief@gmail.com

HtmELS

Deze site wordt mogelijk gemaakt door de knappe koppen van de HtmELS. Ben je goed met websites of wil je hier graag over leren? Meld je dan bij deze mensen.

 

Leden:
– Luitzen-Jan Beiboer (voorzitter)
– Remco Boere
– Jorn Limburg
– Timber Lock
– Sophia van der Laan (QQ)

Mail: htmels@dssvels.com

IncredibELS

De incredibELS zorgt er met promotie acties tijdens de OWee maar ook daarbuiten voor dat ELS elk jaar weer veel nieuwe leden krijgt. Daarnaast organiseren zij alle feestjes.

 

Leden:

– Sjors Blom (voorzitter)
– Judit Klooster (niet actief)
– Bart Hulst
– Carlijn Aarsen
– Hanna den Hertog
– Friso Venderbosch (QQ)

Mail: incredibels.promo@gmail.com

Kascommissie

Deze commissie controleert de geldstromen binnen ELS en treedt op als de penningmeester fouten maakt. Deze oud-penningmeesters en bestuursleden moeten dus wel wat verstand hebben van termen als batig saldo en debiteuren/crediteuren.

 

Leden:
– Aron Koekkoek
– Celine Marsman
– Maurice Rijs
– Luitzen-Jan Beiboer
– Remco Boere
– Erik van Welsenes (QQ)

OrakELS

De OrakELS is in het leven geroepen om de schaatsers van ELS te voorzien van informatie over schaatsen, voeding en sport in zijn algemeenheid. Weet jij hier veel van af en wil je deze kennis overdragen op beginnende of juist gevorderde schaatsers? Dan is deze commissie misschien wel wat voor jou!

 

Leden:
– Jorn Limburg
– Bart Hulst
– Joris Bellingwout
– Alessandra Primavera
– Jordi Mulder
– Pien Wilmink
– Maaike van der Horst (QQ)

Mail: orakels@dssvels.com

PixELS

De leden van de PixELS maken de mooiste kiekjes tijdens de activiteiten en zorgen ervoor dat deze foto’s op onze website terecht komen.

 

Leden:
– Carlijn Aarsen (Voorzitster)
– Rick Willems
– Christian Feeleus
– Jeroen Verhorst
– Judit Klooster (niet actief)
– Luitzen-Jan Beiboer
– Hanna den Hertog (QQ)

Mail: els.pixels@gmail.com

NobELS

De NobELS is de commissie die namens ELS wat bij draagt aan de wereld. Dit wordt onder anderen gedaan door goede doelen te steunen.

 

Leden:
– Kevin van Donselaar
– Michiel Tjeerdsma
– Wiebe Siegmann
– Jurriën Kuin
– Emmy Brückner
– Joris Bellingwout (QQ)

Mail: nobels.dssvels@gmail.com

SPIED

De SPIED is het verenigingsblad van ELS dat 4 keer per jaar uit komt. Er staan artikelen in over bijvoorbeeld de meest recentelijke verenigingsactiviteiten, reizen en wedstrijden.

 

Leden:
– Bart Segers
– Joris Smeets
– Anna Zonneveld
– Carlijn Reumer
– Isabel Koopman
– Sophie Keemink
– Liza Kurucz
– Hanna den Hertog
– Joris Bellingwout (QQ)

Mail: spiedredactie@gmail.com

Sponsorcommissie

Deze commissie werft en onderhoudt het contact met sponsoren. Een zeer belangrijke commissie voor het voortbestaan van ELS.

 

Leden:
– Annika van der Nat (voorzitter)
– Michael Hessing
– Wessel Schulte
– Maaike van der Horst (QQ)

Mail: sponsor.els@gmail.com

StiksELS

Om op de ijsbaan en daarbuiten herkenbaar te zijn, hebben we ELS-kleding. Er zijn onder andere schaatspakken en jacks te krijgen. De commissie zorgt voor een ontwerp op de kleding en met de hulp van sponsoren weten ze de kleding erg goed betaalbaar te houden.

 

Leden:
– Emmy Brückner (Voorzitter)
– Meike van Veen
– Judit Klooster (niet actief)
– Anna Zonneveld
– Erik van Welsenes (QQ)

Mail: stiksels@effelekkerschaatsen.com

Wedstrijdcommissie

Het hart van de vereniging wordt gevormd door de schaatswedstrijden. Bijna iedere studentenschaatsvereniging organiseert een Inter Universitair Toernooi (IUT). ELS organiseert jaarlijks een IUT samen met Softijs in Thialf en soms daarnaast nog een extra wedstrijd.

 

Leden:
– Jorn Limburg (voorzitter)
– Wester Landman
– Jennifer van Leeuwen
– Timber Lock
– Sophia van der Laan (QQ)

Mail: elswedstrijdcommissie@gmail.com