Commissies

ELS telt veel mooie commissies. Hier staat van elke commissie een korte omschrijving van wat de commissie precies inhoudt. Ook kun je vinden wie er allemaal in de commissie zit en hoe je de commissie kunt bereiken. Als je zelf geïnteresseerd bent om je aan te sluiten bij een van deze super vette commissies kun je op commissie interesse formulier klikken of contact opnemen met het bestuur!

Commissie interesse formulier

AirmELS

Elk jaar twee super vette buitenlandreizen organiseren, eentje in de winter en een in de zomer. Dat doen wij als AirmELS!

 

Leden:
– Dominique de Beer (voorzitster)
– Jan Tilman
– Nanda Bloom
– Quintin Hendriks
– Remco Boere
– Bart Hulst
– Sybe Weening
– Arthur Knibbe
– Sjors Blom (QQ)

Mail: airmels@dssvels.com

ELA

Effe Lekker Actief (ELA) is de activiteitencommissie van ELS. Elk jaar zorgen ze ervoor dat we meedoen met de Batavierenrace en organiseren ze het fietsweekend in de Ardennen: WheELS.

 

Leden:
– Jurriën Kuin (voorzitter)
– Inger van Dok
– Erik van Welsenes
– Idsert Wijnja
– Jordi Mulder
– Ilse Nijensteen
– Carlijn Aarsen
– Kevin van Donselaar (QQ)
– Alessandra Primavera (non-actief)

Mail: effelekkeractief@gmail.com

HtmELS

Deze site wordt mogelijk gemaakt door de knappe koppen van de HtmELS. Ben je goed met websites of wil je hier graag over leren? Meld je dan bij deze mensen.

 

Leden:
– Sophia van der Laan (voorzitster)
– Remco Boere
– Jorn Limburg
– Luitzen-Jan Beiboer
– Sjors Blom (QQ)

Mail: htmels@dssvels.com

IncredibELS

De incredibELS zorgt er met promotie acties tijdens de OWee maar ook daarbuiten voor dat ELS elk jaar weer veel nieuwe leden krijgt. Daarnaast organiseren zij alle feestjes.

 

Leden:
– Carlijn Aarsen (voorzitster)
– Judit Klooster
– Sjors Blom
– Bart Hulst
– Hanna den Hertog
– Milou Overdevest
– Wiebe Siegmann (QQ)

Mail: incredibels.promo@gmail.com

Kascommissie

Deze commissie controleert de geldstromen binnen ELS en treedt op als de penningmeester fouten maakt. Deze oud-penningmeesters en bestuursleden moeten dus wel wat verstand hebben van termen als batig saldo en debiteuren/crediteuren.

 

Leden:
– Aron Koekkoek
– Celine Marsman
– Maurice Rijs
– Luitzen-Jan Beiboer
– Kevin van Donselaar (QQ)

 

OrakELS

De OrakELS is in het leven geroepen om de schaatsers van ELS te voorzien van informatie over schaatsen, voeding en sport in zijn algemeenheid. Weet jij hier veel van af en wil je deze kennis overdragen op beginnende of juist gevorderde schaatsers? Dan is deze commissie misschien wel wat voor jou!

 

Leden:
– Maaike van der Horst (voorzitster)
– Bart Hulst
– Joris Bellingwout
– Alessandra Primavera (QQ)

Mail: orakels@dssvels.com

PixELS

De leden van de PixELS maken de mooiste kiekjes tijdens de activiteiten en zorgen ervoor dat deze foto’s op onze website terecht komen.

 

Leden:
– Carlijn Aarsen (Voorzitster)
– Michiel Tjeerdsma
– Rick Willems
– Aniek van Gorkom
– Christian Feeleus
– Jeroen Verhorst
– Judit Klooster
– Luitzen-Jan Beiboer
– Bart Segers (QQ)

Mail: els.pixels@gmail.com

RoddELS

De RoddELS is bedoeld om de vrouwen af en toe pauze te geven van de mannen, waar je in Delft bijna niet aan ontkomt.

 

Leden:
– Maaike van der Horst (voorzitster)
– Aniek van Gorkom
– Sophia van der Laan
– Myrthe Lagerwaard
– Carlijn Reumer
– Alessandra Primavera (QQ)

Mail: ikhebdusgehoorddat@gmail.com

SPIED

De SPIED is het verenigingsblad van ELS dat 4 keer per jaar uit komt. Er staan artikelen in over bijvoorbeeld de meest recentelijke verenigingsactiviteiten, reizen en wedstrijden.

 

Leden:
– Jacob van Ooijen
– Lisa van Rijn
– Joris Ravenhorst
– Joris Bellingwout
– Joris Smeets
– Anna Zonneveld
– Carlijn Reumer
– Aron Koekkoek
– Bart Segers (QQ)

Mail: spiedredactie@gmail.com

Sponsorcommissie

Deze commissie werft en onderhoudt het contact met sponsoren. Een zeer belangrijke commissie voor het voortbestaan van ELS dus.

 

Leden:
– Sophia van der Laan (voorzitster)
– Bart Hulst
– Lisa Dekker
– Erik van Welsenes
– Wiebe Siegmann (QQ’er)

Mail: sponsor.els@gmail.com

 

StiksELS

Om op de ijsbaan en daarbuiten herkenbaar te zijn, hebben we ELS-kleding. Er zijn onder andere schaatspakken en jacks te krijgen. De commissie zorgt voor een ontwerp op de kleding en met de hulp van sponsoren weten ze de kleding erg goed betaalbaar te houden.

 

Leden:
– Stef van de Pas (voorzitter)
– Anne Sietze van der Meer
– Dominique de Beer
– Judit Klooster
– Annabel Rijsenbrij
– Kevin van Donselaar (QQ)

Mail: stiksels@effelekkerschaatsen.com

Wedstrijdcommissie

Het hart van de vereniging wordt gevormd door de schaatswedstrijden. Bijna iedere studentenschaatsvereniging organiseert een Inter Universitair Toernooi (IUT). ELS organiseert jaarlijks een IUT samen met Softijs in Thialf en soms daarnaast nog een extra wedstrijd.

 

Leden:
– Aniek van Gorkom
– Jurriën Kuin
– Jorn Limburg
– Bart Segers (QQ)
– Alessandra Primavera (non-actief)

Mail: elswedstrijdcommissie@gmail.com