Commissies

ELS telt veel mooie commissies. Hier staat van elke commissie een korte omschrijving van wat de commissie precies inhoudt. Ook kun je vinden wie er allemaal in de commissie zit en hoe je de commissie kunt bereiken. Als je zelf geïnteresseerd bent om je aan te sluiten bij een van deze super vette commissies kun je op commissie interesse formulier klikken of contact opnemen met het bestuur!

Commissie-interesseformulier

AirmELS

Elk jaar twee super vette buitenlandreizen organiseren, eentje in de winter en een in de zomer. Dat doen wij als AirmELS!

 

Leden:
– Luitzen-Jan Beiboer (Voorzitter)
– Sophie Keemink
– Elsemiek Dikker
– Maaike Elgersma
– Mirthe Folkerts
– Rosalie Tol
– Rozemarijn Ammerlaan
– Sybe Weening (QQ)
– Friso Venderbosch (non-actief)

Mail: airmels@dssvels.com

ELA

Effe Lekker Actief (ELA) is de activiteitencommissie van ELS. Elk jaar zorgen ze ervoor dat we meedoen met de Batavierenrace en organiseren ze het fietsweekend in de Ardennen: WheELS.

 

Leden:
– Kevin van Donselaar (Voorzitter)
– Jennifer van Leeuwen (Secretaris)
– Hugo de Jonge (Minister van Financiën)
– Erik van Welsenes (Commissaris WheELS)
– Alessandra Primavera (Commissaris Bata)
– Jurriën Kuin (Commissaris Intern)
– Jordi Mulder (Chef Proviand)
– Carlijn Aarsen (Commissaris CasinoborrELS)
– Lisa Elzinga (Commissaris Promo)
– Marit Dee (QQ)

Mail: effelekkeractief@gmail.com

HtmELS

Deze site wordt mogelijk gemaakt door de knappe koppen van de HtmELS. Ben je goed met websites of wil je hier graag over leren? Meld je dan bij deze mensen.

 

Leden:
– Luitzen-Jan Beiboer (Voorzitter)
– Remco Boere
– Jorn Limburg
– Timber Lock
– Sophia van der Laan
– Sun Dong Mollema
– Sybe Weening (QQ)

Mail: htmels@dssvels.com

IncredibELS

De incredibELS zorgt er met promotie acties tijdens de OWee maar ook daarbuiten voor dat ELS elk jaar weer veel nieuwe leden krijgt. Daarnaast organiseren zij alle feestjes.

 

Leden:

– Sjors Blom (Voorzitter)
– Bart Hulst
– Carlijn Aarsen
– Hanna den Hertog
– Gian Klaas
– Friso Venderbosch (QQ)

Mail: incredibels.promo@gmail.com

Kascommissie

Deze commissie controleert de geldstromen binnen ELS en treedt op als de penningmeester fouten maakt. Deze oud-penningmeesters en bestuursleden moeten dus wel wat verstand hebben van termen als batig saldo en debiteuren/crediteuren.

 

Leden:
– Celine Marsman
– Maurice Rijs
– Luitzen-Jan Beiboer
– Remco Boere
– Erik van Welsenes
– Kevin van Donselaar
– Sybe Weening (QQ)

OrakELS

De OrakELS is in het leven geroepen om de schaatsers van ELS te voorzien van informatie over schaatsen, voeding en sport in zijn algemeenheid. Weet jij hier veel van af en wil je deze kennis overdragen op beginnende of juist gevorderde schaatsers? Dan is deze commissie misschien wel wat voor jou!

 

Leden:
– Jorn Limburg
– Bart Hulst
– Jordi Mulder
– Dirk Grimm
– Rozemarijn Ammerlaan
– Pien Wilmink (QQ)

Mail: orakels@dssvels.com

PixELS

De leden van de PixELS maken de mooiste kiekjes tijdens de activiteiten en zorgen ervoor dat deze foto’s op onze website terecht komen.

 

Leden:
– Carlijn Aarsen (Voorzitter)
– Rick Willems
– Christian Feeleus
– Jeroen Verhorst
– Sofie Stelder
– Femke van Duijn
– Jasper Vos
– Rosalie Tol
– Luitzen-Jan Beiboer
– Wester Landman (QQ)

Mail: els.pixels@gmail.com

NobELS

De NobELS is de commissie die namens ELS wat bij draagt aan de wereld. Dit wordt onder anderen gedaan door goede doelen te steunen.

 

Leden:
– Joris Bellingwout
– Emmy Brückner
– Friso Venderbosch (QQ)

Mail: nobels.dssvels@gmail.com

SPIED

De SPIED is het verenigingsblad van ELS dat 4 keer per jaar uit komt. Er staan artikelen in over bijvoorbeeld de meest recentelijke verenigingsactiviteiten, reizen en wedstrijden.

 

Leden:
– Sophie Keemink (Eindredacteur)
– Isabel Koopman (Voorzitter)
– Bart Segers
– Hanna den Hertog
– Joris Bellingwout
– Judith Essenburg
– Anna Zonneveld
– Marit Dee (QQ)

Mail: spiedredactie@gmail.com

Sponsorcommissie

Deze commissie werft en onderhoudt het contact met sponsoren. Een zeer belangrijke commissie voor het voortbestaan van ELS.

 

Leden:
– Michael Hessing (Voorzitter)
– Annika van der Nat
– Wessel Schulte
– Elsemiek Dikker
– Jelmer Venema
– Wester Landman (QQ)

Mail: sponsor.els@gmail.com

StiksELS

Om op de ijsbaan en daarbuiten herkenbaar te zijn, hebben we ELS-kleding. Er zijn onder andere schaatspakken, fietskleding en casuELS te verkrijgen. De commissie zorgt voor een ontwerp op de kleding en met de hulp van sponsoren weten ze de kleding erg goed betaalbaar te houden.

 

Leden:
– Emmy Brückner (Voorzitter)
– Meike van Veen
– Judit Klooster
– Anna Zonneveld
– Rafaël Kaldenbach
– Dirk Grimm
– Pien Wilmink (QQ)

Mail: stiksels@effelekkerschaatsen.com

Wedstrijdcommissie

Het hart van de vereniging wordt gevormd door de schaatswedstrijden. Bijna iedere studentenschaatsvereniging organiseert een Inter Universitair Toernooi (IUT). ELS organiseert jaarlijks het SoftELS IUT samen met Softijs in Thialf en vanaf dit jaar ook het SpeciELS IUT speciaal voor beginners.

 

Leden:
– Jennifer van Leeuwen (Voorzitter)
– Jorn Limburg
– Timber Lock
–Martijn Cox
– Wester Landman (QQ)

Mail: elswedstrijdcommissie@gmail.com

KokkerELS

Eén keer per maand wordt er op dinsdag na de droogtraining samen gegeten op X tijdens de KnabbELS & BabbELS. De kokkerELS zorgen ervoor dat er een kookploeg is, zodat iedereen na de droogtraining gelijk kan aanschuiven met een bordje eten.

 

Leden:
– Jelmer Venema (Chef Kock)
– Hanna den Hertog (Soesjes Chef)
– Martijn van der Zwaard (Chef Wijn)
– Wester Landman (Chef Frituur)
– Friso Venderbosch
– Joep Koek (Chef Koek)
– Rosalie Tol
– Sjors Blom
– Dennis Vergeer
– Bart Segers
– Joris Bellingwout
– ELSemiek Dikker
– Mirthe Folkerts
– Sun Dong Mollema
– Floor Eeken
– Marit Dee (Qualitate Qok)