SoftELS IUT zaterdag 11 maart 2023

Het schaatsseizoen is natuurlijk niet compleet met een wedstrijd op de bekendste schaatsbaan van Nederland: Thialf. Daarom organiseert het legendarische verenigingsduo Softijs en ELS het befaamde SoftELS IUT.

De inschrijving opent op woensdag 25 januari om 13:00 uur. Er is maar plek voor ongeveer 128 deelnemers, dus wees er snel bij, want in andere jaren zat het binnen enkele minuten vol. Als het toernooi binnen een kwartier vol zit, zal er geloot worden.

Schrijf je in met je voor en achternaam, na het inschrijven wordt je doorgestuurd naar een Google form deze moet je invullen om je inschrijving compleet te maken. Dit kan je op je gemak doen. De loting wordt gedaan aan de hand van de inschrijving op de website.

De inschrijving sluit op vrijdag 24 februari om 23:59 uur dit is tevens ook de kosteloze afmelddatum.

Nieuw, dit jaar is dat je na de wedstrijd nog kan blijven slapen in een scoutinggebouw in Heerenveen. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 7,50 euro inclusief ontbijt.

Wat: SoftELS IUT
Wanneer: Zaterdag 11 maart 2023, aanvang rond 17:30 uur
Waar: Thialf (Heerenveen)
Kosten: Ongeveer €37,50 voor de wedstrijd en ongeveer €7,50  voor overnachting inclusief ontbijt.

Inschrijving open: Woensdag 25 januari om 13:00 uur
Inschrijving dicht en kosteloos afmelden: vrijdag 24 februari om 23:59 uur

Categorie A (500m – 1500m)

Arthur Zijlstra
Colin Schrijver
Daniël Kooyman van Guldener
Emma Hulshof
Emma Veuger
Erik van Welsenes
Finn ten Hove
Frank van den eshof
Hidde litjens
Ine Bonthuis
Jens Ruijs
Jeroen Goudswaard
Lara Dingjan
Lars Vernet
Linda Pulles
Menno Mudde
Mike van Dijk
Mila Burger
Nout Tates
Ole ten Hove
Pieter ullersma
Robin Schaap
Rutger Snoek
Seb van Schelven
Swen Melenhorst
Tade Salverda
Tieme Weenink

Categorie B (500m – 1500m)

Amélie Coremans
Anke de Groot
Arthur Knibbe
Boris de Groot
Bram bos
Diederik Roest
Floor Veldhuis
Hugo Hulleman
Hugo Krul
Jennifer van Leeuwen
Jeroen Cox
Joeke van Mulligen
Jordy Krap
Jorn Limburg
Kay Zhe van Es
Luitzen-Jan Beiboer
Marit Dee
Martijn Cox
Martijn van der Zwaard
Matthijs Meihuizen
Meike van Veen
Nienke Haaring
Paulien van Dulst
Persijn van de Velden
Pien Wilmink
Rodrigo Albino
Roel van den Akker
Rutger Remmers
Stijn Bouma
Stijn Visser
Sybe Weening
Timber Lock
Timo Van Maarschalkerweerd
Wouter Kelderman

Categorie C (500m – 1000m)

Annepien de Vries
Arjen Dolman
Bart Hodes
Boris Muller
Carlijn van de Kam
Daniël de Reus
Daniel jacobs
Dirk Grimm
Erwin Huzen
Friso Venderbosch
Hasin Ayari
Ilse Mahieu
Ilse van Es
Iris van Duinen
Iris van Wijk
Isa Mecklenfeld
Jack Bakker
Jelmer Venema
Jil Dissel
Karien ter Welle
Kirsten ter Wisscha
Lars Huiting
Lennart Kool
Lieke Crooijmans
Lisa Elzinga
Lisa Feenstra
Loes Berkhof
Lorenzo Klop
Luuk Regtop
Luuk Van Der Vlerk
Maaike Elgersma
Michelle Slots
Mirte Neefjes
Niene Iping
Renske Kempen
Robin Geesken
Rogier Venderbosch
Roos Bruins Slot
Rosalie Tol
Rosina Zacouris
Sacha Reijers
Saskia Slump
Sep Gieskens
Sofie Stelder
Thijmen Lammers
Yasmin Kaldenbach
Zevus Janssen

500m – 1000m Buitenmededeling

Anouk Smit
Daan van den Boom
Jesper Kussendrager
Marijn Venderbosch
Rianne Olijerhoek
Rik van der Wurff
Sophia van der Laan
Sterre Pikaar

500 m – 1500m Buitenmededeling

Jelmer Kraaijeveld
Mark Reessink
Matthijs Beerepoot
Peter Paul Erdman
Remco Boere
Thomas Wiarda
Timon Veerman

Reserve
deelnemers

Reglement

Uiteraard gelden er rond deze wedstrijd een aantal regels. De meeste artikelen van onderstaand reglement zijn gebruikelijk bij alle IUT’s, maar enkele zijn ook specifiek voor deze wedstrijd van toepassing. Neem het dus even door als je deelneemt.

 

Artikel 1 – Recht om deel te nemen

Deelname aan het SoftELS Inter Universitair Toernooi 2023 is alleen voorbehouden aan de volgende personen:

 1. Hij/zij die als student is ingeschreven aan een Nederlandse Universiteit of een Nederlandse instelling van Hoger Beroeps Onderwijs;
 2. Hij/zij die lid is van een studentenschaatsvereniging (voortaan: SSV);
 3. Hij/zij die maximaal één jaar voorafgaand aan het toernooi nog voldoet aan minimaal één van de in lid 1 en 2 genoemde eisen.
 4. Hij/zij die akkoord gaat met het feit dat zijn/haar persoonsgegevens gebruikt en gedeeld worden waar nodig voor de organisatie van het evenement en dat zijn/haar naam op een openbare deelnemerslijst komt te staan.
 5. Hij/zij die akkoord gaat met het het publiceren van wedstrijdfoto’s door de organisatie.

Artikel 2 – Inschrijving en volgorde van plaatsing

Eenieder die voldoet aan de in artikel 1 genoemde eisen kan zich inschrijven voor het toernooi. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving, waarbij de volgende prioriteiten in acht worden genomen:

 1. Hij/zij die lid is van een SSV krijgt prioriteit op plaatsing op de deelnemerslijst boven hem/haar die geen lid is van een dergelijke vereniging;
 2. Hij/zij die lid is van een SSV krijgt prioriteit op plaatsing op de reservelijst boven hem/haar die geen lid is van een dergelijke vereniging.

Dit houdt in dat niet-leden van SSV’s alleen kunnen deelnemen, als er meer plaatsen dan aanmeldingen van SSV-leden zijn. Indien de wedstrijd vol is en er een reservelijst is, staan niet-SSV-leden dus te allen tijde (op volgorde van inschrijving) onder personen die wel lid zijn van een SSV.

Opmerking: leden van de Organisatie zijn verzekerd van een deelname plek. Dat houdt in dat als zij zich pas inschrijven als de wedstrijd reeds vol zit, er helaas andere mensen naar de reservelijst worden verwezen.

Artikel 3 – Seizoenstijden

Bij de inschrijving wordt van een ieder gevraagd zijn/haar seizoenstijden voor de 500, 1000, 1500 meter te geven. Personen die een seizoenstijd hebben van seizoen 22/23, van seizoen 21/22 en van seizoen 20/21, zijn verplicht deze in te vullen. Personen die geen seizoenstijd hebben van seizoen 22/23, van seizoen 21/22 en van seizoen 20/21 kunnen de vraag leeg laten of 00:00:00 invullen.

Artikel 4 – Deelname buiten mededinging

Personen die niet voldoen aan de eisen uit artikel 1, kunnen alleen aan het toernooi meedoen als er meer plaatsen beschikbaar zijn dan dat er personen hebben ingeschreven die wél aan artikel 1 voldoen. Zodoende worden deze personen automatisch onderaan de reservelijst geplaatst. Pas als blijkt dat er voldoende plek is, worden deze personen aan de deelnemerslijst toegevoegd. Om misverstanden te voorkomen, dient de Organisatie (d.i. de leden van de Wedstrijdcommissie van DSSV ELS en USSV Softijs) de betrokkenen persoonlijk op de hoogte te stellen als zij kunnen deelnemen. Personen die in deze categorie vallen doen mee buiten mededinging; dat wil zeggen dat hun gereden tijden wel worden geregistreerd, maar ze niet meedoen om de winst in het klassement.

Artikel 5 – Betaling

Het inschrijfgeld wordt achteraf verrekend via de SSV’s waar de deelnemers lid zijn. Ook het definitieve inschrijfgeld wordt achteraf vastgesteld, met een maximum van €37,50 (zegge: zevenendertig euro vijftig) per deelnemer.

Personen die zich inschrijven maar geen lid zijn van een SSV dienen binnen één week na inschrijving, doch uiterlijk 24 februari 2022, het inschrijfgeld over te maken naar NL51 ABNA 0552 4048 45 ten name van DSSV ELS te Delft, onder vermelding van “IUT Thialf” en de naam van de ingeschrevene. Dit geldt ook als de ingeschrevene niet op de deelnemerslijst, maar op de reservelijst staat. Niet-SSV-leden die niet aan de betalingseis voldoen worden per direct van de deelnemers- of reservelijst verwijderd door de Organisatie.

Er wordt geld teruggestort aan niet-SSV-leden in de volgende gevallen:

 1. Indien er uiteindelijk niet kan worden deelgenomen doordat de wedstrijd te vol zit, in dit geval betreft de restitutie het volledige bedrag;
 2. Indien de betrokkene zich vóór (Uitschrijfdatum) 2023 afmeldt en wel reeds heeft betaald, in dit geval betreft de restitutie het volledige bedrag;
 3. Indien het definitieve inschrijfgeld lager uitvalt, in dit geval betreft de restitutie het verschil tussen dit definitieve bedrag en het betaalde bedrag.

Artikel 6 – Deelnemers en aanmelden

Eenieder die één dag voor aanvang van het toernooi op de deelnemerslijst staat, wordt gezien als deelnemer en dient zich uiterlijk dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd aan te melden bij de organisatie. De organisatie dient te zorgen dat de deelnemerslijst op de dag voorafgaand aan de wedstrijd volledig geactualiseerd is en dat deelnemers buiten mededinging persoonlijk op de hoogte zijn gebracht.

Hij/zij die wel deelnemer is, maar zich niet tijdig aanmeldt wordt niet op de startlijst geplaatst en kan zodoende niet deelnemen. Wel dient diegene het inschrijfgeld achteraf te betalen indien dit, als niet-SSV-lid, nog niet vooraf is gebeurd. Hierover is geen discussie mogelijk. Alleen diegenen die wel willen deelnemen en te laat komen voor de aanmelding, maar vóór het sluiten van de aanmelding (dus uiterlijk dertig minuten voor de aanvang van de wedstrijd) telefonisch contact hebben gezocht met de organisatie, worden wél op de startlijst geplaatst en kunnen deelnemen.

Als hij/zij die wel deelnemer is, maar niet kan deelnemen in verband met een corona besmetting hij/zij wel inschrijfgeld verschuldigd is als er geen reserve rijder/rijders voor hij/zij die wel deelnemer is in de plaats kan komen.

Artikel 7 – Programmaonderdelen en aantallen deelnemers

Het toernooi wordt verreden in zes groepen die allen twee afstanden rijden. Op het moment van schrijven zijn er in totaal 128 plekken beschikbaar, zodra de inschrijving is geopend wordt er gemonitord in welke categorie er hoeveel inschrijvingen worden gedaan, zodoende kan het gemiddelde niveau (en de gemiddelde tijdsduur van ritten) worden geschat. Aan de hand hiervan kan de Organisatie besluiten het maximale aantal deelnemers in specifieke groepen te vergroten of te verkleinen.

De programma-onderdelen per groep zijn deze:

 • Dames Divisie A: 500 meter en 1500 meter
 • Dames Divisie B: 500 meter en 1500 meter
 • Dames Divisie C: 500 meter en 1000 meter
 • Heren Divisie A: 500 meter en 1500 meter
 • Heren Divisie B: 500 meter en 1500 meter
 • Heren Divisie C: 500 meter en 1000 meter

De indeling in divisies geschiedt aan de hand van de door de NSSU vastgestelde limiettijden. Er wordt ingedeeld op basis van gereden tijden in het huidige seizoen. Indien die tijden niet beschikbaar zijn, wordt er pas gekeken naar persoonlijke records. Indien een deelnemer nog nooit een wedstrijd heeft gereden of geen geregistreerde tijden kan overdragen, wordt deze geplaatst in divisie C.

Artikel 8 – IJsbaanregels

Tijdens het toernooi zijn te allen tijde de huisregels van IJsstadion Thialf van kracht. Als aanvulling daarop gelden de volgende zaken:

 • Rijders en coaches dienen het ijs te betreden vanaf het middenterrein;
 • Ter hoogte van de start dient vaart te worden geminderd in de inrijbaan;
 • Deelnemers die gebruik willen maken van hun racefiets met Tacx, dienen deze te plaatsen op het middenterrein. Fietsen in het stadion (dat wil zeggen op een fiets die ook daadwerkelijk beweegt) is niet toegestaan;
 • Rijders worden geacht hun eigen wedstrijdbandjes te verzorgen.

Artikel 9 – Schades

Voor tijdens de wedstrijd ontstane schade bij een deelnemer (fysiek, materieel of van welke aard dan ook) zijn de organiserende verenigingen geenszins aansprakelijk. Vernielingen toegebracht aan eigendommen van IJsstadion Thialf, USSV Softijs of DSSV ELS worden direct verhaald op de desbetreffende personen/partijen.

Artikel 10 – Slotbepaling

De Organisatie behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. In gevallen en/of geschillen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de Organisatie een besluit dat vanaf het betreffende moment leidend is. Voor de reglementen aangaande het wedstrijdverloop wordt verwezen naar het Nationale Wedstrijdreglement Langebaan van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond.