Beste Schaatsers,

9 maart is het zover, de wedstrijd waar jullie allemaal op wachten komt er weer aan: Het SoftELS IUT! Deze dag is het moment om al je PRs aan te scherpen in het legendarische Thialf.

De inschrijving opent 31 januari 13:00. Er is weer een limiet van 128 deelnemers, dus zorg dat je deze data in je agenda hebt staan, want hij zit zo vol! Als het binnen een kwartier al vol zit, wordt er tussen deze mensen geloot.

23 februari 23:59 is zowel de sluiting van de inschrijving als de laatste datum om kosteloos af te melden.

Zoals vorige jaren is de wedstrijd redelijk laat afgelopen, als je met het openbaar vervoer bent, houd dan goed in de gaten dat je optijd weg gaat om de thuis te komen. Mogelijk dat dit tijdens de prijsuitreiking valt. Dit jaar is er geen accomodatie geregeld om te overnachten.

Wat: SoftELS IUT
Wanneer: Zaterdag 9 maart 2024
Waar: Thialf (Heerenveen)
Kosten: Ongeveer €35,-

Inschrijving open: Woensdag 31 januari om 13:00 uur
Inschrijving dicht en kosteloos afmelden: vrijdag 23 februari om 23:59 uur

Zodra de inschrijving is geopend kun je op de website je aanmelden voor de wedstrijd. Hierna wordt je automatisch doorgestuurd naar een Google Forms voor extra informatie. Als je bent doorgestuurd ben je al geregistreerd. Neem de tijd met het invullen van het formulier, dit heeft geen invloed op je plaats op de inschrijflijst.

The event have ended - no more registrations are allowed. Aantal deelnemers: 194
# Naam Opmerking
1. Wester  
2. Isa  
3. Jennifer  
4. Niene  
5. Martijn  
6. Swen Melenhorst  
7. Jort van Wijk  
8. Meike van Veen  
9. Arthur Knibbe  
10. Hasin Ayari  
11. Wouter Kelderman  
12. Sjo Huijnen  
13. Maaike Elgersma  
14. Dirk Grimm  
15. Hugo Hulleman  
16. Djim Casander  
17. Sybe Weening  
18. Luitzen-Jan Beiboer  
19. Jelte van der Zwaag  
20. Menno Mudde  
21. Marijn Venderbosch  
22. Michelle Slots  
23. Niels Herder  
24. Lars Huiting  
25. Nynke Santema  
26. Annemijn  
27. Lucas van der Sprong  
28. Thijmen Lammers  
29. Jesper Kussendrager  
30. Eline Spoolder  
31. sonia schipper  
32. Jil Dissel  
33. Menno Mudde  
34. Steven Westerhof  
35. Sun Dong Mollema  
36. Isabel Verhaegh Zin in!!! 
37. Kirsten ter Wisscha  
38. Edme Witmer  
39. Daniël Kooyman van Guldener 57 vo 
40. Stan Krewinkel zin in 
41. RIk van der Wurff  
42. Floris Erwich  
43. Jop van der Laan  
44. Balou Nelck  
45. Fenna Joziasse  
46. Leonie van Dijk  
47. Paulien abma  
48. Daniël Kievit  
49. Hugo de Jonge  
50. Bas  
51. Luuk van der Vlerk Jaaaa 
52. Myrddin Isidora  
53. Iris van Duinen  
54. Lars Vernet  
55. Fedor van der Laan Hyped 
56. Lisa  
57. Frank van den Eshof  
58. Rixt Tol  
59. Celine van der Vinne  
60. Mylou Oldeman  
61. Loek Hendriksen  
62. Geanne Stol  
63. Thirza Boersema  
64. Lieke Crooijmans  
65. Bram Luttik  
66. Marloes Hoevers  
67. Annabel Rodewijk  
68. Annick van der Woude  
69. Marianne Westerhof  
70. Marit Dee  
71. David van Dijk  
72. Luuk ten Berge  
73. Colin Koenderink  
74. Kimberley Meijers  
75. Stijn Visser  
76. Carlijn van de Kam  
77. Sven Vos  
78. Charlotte Bruring  
79. Daan Voorhoeve  
80. Ilse Mahieu  
81. Marijke de Jong  
82. Niels Ras  
83. Matthijs Beerepoot  
84. Anne Schermer  
85. Els Vlooswijk  
86. Nienke  
87. Colin Schrijver  
88. Frank van den Eshof  
89. Emma Veuger  
90. Berry ten Hoeve  
91. Roel van den Akker  
92. Lorenzo Klop  
93. Mette Westra  
94. Justin Klein Tank  
95. Elsemiek Dikker Woehoee 
96. Amanda van Leeuwen  
97. Anna Haaring  
98. Mariëtte van der Laan  
99. Jetse Teunissen  
100. Anke  
101. Janneke Gelderblom  
102. Femke Huis in ‘t Veld  
103. Sacha de Boer  
104. Daan Pluister d.pluister@skeuvel.nl 
105. Annepien de vries  
106. Iris van Wijk  
107. Klaske Toering  
108. Jack Bakker  
109. Sven Paternotte  
110. Friso Rip  
111. Kirsten ter Wisscha  
112. Bruno Nakken  
113. Merel Koomen  
114. Sytse Veersma  
115. Peter Paul Erdman  
116. Sarah ter Poorten Sarah.terpoorten@ru.nl 
117. Melanie Geevers  
118. Jelmer Venema Poaaaaaah helemaal in friesland (vergeet YER niet) 
119. Florien Bolks  
120. Emma Janssen  
121. Rense Uitenbroek  
122. Tyan Cherepuschak  
123. Arthur Zijlstra  
124. Anouk  
125. Joris stevers  
126. Daniel jacobs  
127. Thomas Hanhart 'Vo 
128. Amélie Coremans  
129. Jorn Limburg  
130. Boris Muller Zin in 
131. Anouk Smit  
132. Robbie ten Hove  
133. Justin Klein Tank  
134. Erwin Huzen  
135. Midas Pranger  
136. Camille de Keijser  
137. Diederik Roest  
138. Boris Muller Zin in 
139. Joep Hofstede  
140. Friso Venderbosch  
141. Annepien de Vries  
142. Luuk Regtop  
143. Tade Salverda  
144. Jeroen Cox  
145. Boris Petersen  
146. Arta Irbe arta.irbe99@gmail.com 
147. Camille de Keijser  
148. Midas Pranger  
149. Sunghoon Cho  
150. Sterre Pikaar  
151. Janneke Gelderblom  
152. Luuk-Jan Zegers  
153. Stijn van de Werken  
154. Willem Jan Keppels  
155. Iris Willemsen  
156. Roel Hoogeveen  
157. Boris de Groot Lets GOOO 
158. Noa Vonk  
159. Rosalie Tol  
160. Rosanne van der Post  
161. Ewout Vos 58’VO 
162. Renske Kempen  
163. Lotje van den Burg  
164. Evalyn Hofstra  
165. Martijn van der Zwaard  
166. Rogier Venderbosch  
167. Midas Pranger  
168. Midas Pranger  
169. Kaat Van Leenders  
170. Anna Sajgó  
171. Sacha de Boer  
172. Bavo Coremans  
173. Aucke Bos  
174. Karien ter Welle Oei beetje laat 
175. Nynke Heida  
176. Robin Schaap  
177. Joost Adams  
178. Rutger Anema  
179. Lenie Goossens  
180. Veerle Wijngaarden  
181. Martine Sikma  
182. Anne meijer  
183. Cas Smeets  
184. Derk Elling  
185. Zevus Janssen  
186. Hidde Litjens  
187. Jelmer Vlaming  
188. KayZhe van Es  
189. Maike  
190. jelmer kraaijeveld  
191. Guusje Zautsen  
192. Emma Hulshof  
193. Jordy  
194. Juup Kuperus  

Reglement

Uiteraard gelden er rond deze wedstrijd een aantal regels. De meeste artikelen van onderstaand reglement zijn gebruikelijk bij alle IUT’s, maar enkele zijn ook specifiek voor deze wedstrijd van toepassing. Neem het dus even door als je deelneemt.

 

Artikel 1 – Recht om deel te nemen

Deelname aan het SoftELS Inter Universitair Toernooi 2024 is alleen voorbehouden aan de volgende personen:

 1. Hij/zij die als student is ingeschreven aan een Nederlandse Universiteit of een Nederlandse instelling van Hoger Beroeps Onderwijs;
 2. Hij/zij die lid is van een studentenschaatsvereniging (voortaan: SSV);
 3. Hij/zij die maximaal één jaar voorafgaand aan het toernooi nog voldoet aan minimaal één van de in lid 1 en 2 genoemde eisen.
 4. Hij/zij die akkoord gaat met het feit dat zijn/haar persoonsgegevens gebruikt en gedeeld worden waar nodig voor de organisatie van het evenement en dat zijn/haar naam op een openbare deelnemerslijst komt te staan.
 5. Hij/zij die akkoord gaat met het het publiceren van wedstrijdfoto’s door de organisatie.

Artikel 2 – Inschrijving en volgorde van plaatsing

Eenieder die voldoet aan de in artikel 1 genoemde eisen kan zich inschrijven voor het toernooi. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving, waarbij de volgende prioriteiten in acht worden genomen:

 1. Hij/zij die lid is van een SSV krijgt prioriteit op plaatsing op de deelnemerslijst boven hem/haar die geen lid is van een dergelijke vereniging;
 2. Hij/zij die lid is van een SSV krijgt prioriteit op plaatsing op de reservelijst boven hem/haar die geen lid is van een dergelijke vereniging.

Dit houdt in dat niet-leden van SSV’s alleen kunnen deelnemen, als er meer plaatsen dan aanmeldingen van SSV-leden zijn. Indien de wedstrijd vol is en er een reservelijst is, staan niet-SSV-leden dus te allen tijde (op volgorde van inschrijving) onder personen die wel lid zijn van een SSV.

Opmerking: leden van de Organisatie zijn verzekerd van een deelname plek. Dat houdt in dat als zij zich pas inschrijven als de wedstrijd reeds vol zit, er helaas andere mensen naar de reservelijst worden verwezen.

Artikel 3 – Seizoenstijden

Bij de inschrijving wordt van een ieder gevraagd zijn/haar seizoenstijden voor de 500, 1000, 1500 meter te geven. Personen die een seizoenstijd hebben van seizoen 22/23, van seizoen 21/22 en van seizoen 20/21, zijn verplicht deze in te vullen. Personen die geen seizoenstijd hebben van seizoen 22/23, van seizoen 21/22 en van seizoen 20/21 kunnen de vraag leeg laten of 00:00:00 invullen.

Artikel 4 – Deelname buiten mededinging

Personen die niet voldoen aan de eisen uit artikel 1, kunnen alleen aan het toernooi meedoen als er meer plaatsen beschikbaar zijn dan dat er personen hebben ingeschreven die wél aan artikel 1 voldoen. Zodoende worden deze personen automatisch onderaan de reservelijst geplaatst. Pas als blijkt dat er voldoende plek is, worden deze personen aan de deelnemerslijst toegevoegd. Om misverstanden te voorkomen, dient de Organisatie (d.i. de leden van de Wedstrijdcommissie van DSSV ELS en USSV Softijs) de betrokkenen persoonlijk op de hoogte te stellen als zij kunnen deelnemen. Personen die in deze categorie vallen doen mee buiten mededinging; dat wil zeggen dat hun gereden tijden wel worden geregistreerd, maar ze niet meedoen om de winst in het klassement.

Artikel 5 – Betaling

Het inschrijfgeld wordt achteraf verrekend via de SSV’s waar de deelnemers lid zijn. Ook het definitieve inschrijfgeld wordt achteraf vastgesteld, met een maximum van €50 per deelnemer.

Personen die zich inschrijven maar geen lid zijn van een SSV dienen binnen één week na inschrijving, doch uiterlijk 1 maart 2024, het inschrijfgeld over te maken naar NL51 ABNA 0552 4048 45 ten name van DSSV ELS te Delft, onder vermelding van “IUT Thialf” en de naam van de ingeschrevene. Dit geldt ook als de ingeschrevene niet op de deelnemerslijst, maar op de reservelijst staat. Niet-SSV-leden die niet aan de betalingseis voldoen worden per direct van de deelnemers- of reservelijst verwijderd door de Organisatie.

Er wordt geld teruggestort aan niet-SSV-leden in de volgende gevallen:

 1. Indien er uiteindelijk niet kan worden deelgenomen doordat de wedstrijd te vol zit, in dit geval betreft de restitutie het volledige bedrag;
 2. Indien de betrokkene zich vóór 23 Februari 2024 afmeldt en wel reeds heeft betaald, in dit geval betreft de restitutie het volledige bedrag;
 3. Indien het definitieve inschrijfgeld lager uitvalt, in dit geval betreft de restitutie het verschil tussen dit definitieve bedrag en het betaalde bedrag.

Artikel 6 – Deelnemers en aanmelden

Eenieder die één dag voor aanvang van het toernooi op de deelnemerslijst staat, wordt gezien als deelnemer en dient zich uiterlijk dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd aan te melden bij de organisatie. De organisatie dient te zorgen dat de deelnemerslijst op de dag voorafgaand aan de wedstrijd volledig geactualiseerd is en dat deelnemers buiten mededinging persoonlijk op de hoogte zijn gebracht.

Hij/zij die wel deelnemer is, maar zich niet tijdig aanmeldt wordt niet op de startlijst geplaatst en kan zodoende niet deelnemen. Wel dient diegene het inschrijfgeld achteraf te betalen indien dit, als niet-SSV-lid, nog niet vooraf is gebeurd. Hierover is geen discussie mogelijk. Alleen diegenen die wel willen deelnemen en te laat komen voor de aanmelding, maar vóór het sluiten van de aanmelding (dus uiterlijk dertig minuten voor de aanvang van de wedstrijd) telefonisch contact hebben gezocht met de organisatie, worden wél op de startlijst geplaatst en kunnen deelnemen.

Als hij/zij die wel deelnemer is, maar niet kan deelnemen in verband met een corona besmetting hij/zij wel inschrijfgeld verschuldigd is als er geen reserve rijder/rijders voor hij/zij die wel deelnemer is in de plaats kan komen.

Artikel 7 – Programmaonderdelen en aantallen deelnemers

Het toernooi wordt verreden in zes groepen die allen twee afstanden rijden. Op het moment van schrijven zijn er in totaal 128 plekken beschikbaar, zodra de inschrijving is geopend wordt er gemonitord in welke categorie er hoeveel inschrijvingen worden gedaan, zodoende kan het gemiddelde niveau (en de gemiddelde tijdsduur van ritten) worden geschat. Aan de hand hiervan kan de Organisatie besluiten het maximale aantal deelnemers in specifieke groepen te vergroten of te verkleinen.

De programma-onderdelen per groep zijn deze:

 • Dames Divisie A: 500 meter en 1500 meter
 • Dames Divisie B: 500 meter en 1500 meter
 • Dames Divisie C: 500 meter en 1000 meter
 • Heren Divisie A: 500 meter en 1500 meter
 • Heren Divisie B: 500 meter en 1500 meter
 • Heren Divisie C: 500 meter en 1000 meter

De indeling in divisies geschiedt aan de hand van de door de NSSU vastgestelde limiettijden. Er wordt ingedeeld op basis van gereden tijden in het huidige seizoen. Indien die tijden niet beschikbaar zijn, wordt er pas gekeken naar persoonlijke records. Indien een deelnemer nog nooit een wedstrijd heeft gereden of geen geregistreerde tijden kan overdragen, wordt deze geplaatst in divisie C.

Artikel 8 – IJsbaanregels

Tijdens het toernooi zijn te allen tijde de huisregels van IJsstadion Thialf van kracht. Als aanvulling daarop gelden de volgende zaken:

 • Rijders en coaches dienen het ijs te betreden vanaf het middenterrein;
 • Ter hoogte van de start dient vaart te worden geminderd in de inrijbaan;
 • Deelnemers die gebruik willen maken van hun racefiets met Tacx, dienen deze te plaatsen op het middenterrein. Fietsen in het stadion (dat wil zeggen op een fiets die ook daadwerkelijk beweegt) is niet toegestaan;
 • Rijders worden geacht hun eigen wedstrijdbandjes te verzorgen.

Artikel 9 – Schades

Voor tijdens de wedstrijd ontstane schade bij een deelnemer (fysiek, materieel of van welke aard dan ook) zijn de organiserende verenigingen geenszins aansprakelijk. Vernielingen toegebracht aan eigendommen van IJsstadion Thialf, USSV Softijs of DSSV ELS worden direct verhaald op de desbetreffende personen/partijen.

Artikel 10 – Slotbepaling

De Organisatie behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. In gevallen en/of geschillen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de Organisatie een besluit dat vanaf het betreffende moment leidend is. Voor de reglementen aangaande het wedstrijdverloop wordt verwezen naar het Nationale Wedstrijdreglement Langebaan van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond.

De lijsten hieronder geven aan wie er op dit moment zijn ingeloot en wie er op de reserve lijst staan. Deze lijst zal regelmatig worden geupdate. Mocht je op de reserve lijst staan en alsnog worden ingeloot door een uitschrijving, dan krijg je hierover ook persoonlijk bericht.

Ingeloot

1
Wester Landman
2 Isa Mecklenfeld
3
Jennifer van Leeuwen
4 Niene Iping
5 Martijn Cox
6 Hordy Krap
7 Iris van Wijk
8 Myrddin Isidora
9 Colin Schrijver
10 Nynke Santema
11 melanie geevers
12
Rosanne van der Post
13
Kimberley Meijers
14 Balou Nelck
15 Ilse Mahieu
16
Thijmen Lammers
17 Hugo Hulleman
18
Swen Melenhorst
19 Stan Krewinkel
20 Sunghoon Cho
21 Mylou Oldeman
22 Marit Dee
23 Ewout Vos
24 Tade Salverda
25 Iris van Duinen
26
Rense Uitenbroek
27 Eline Spoolder
28 Thomas Hanhart
29
Friso Venderbosch
30 Lars Vernet
31 Sven Paternotte
32
Amélie Coremans
33 Joris Stevers
34 Daan Pluister
35 Sun xxx
36 Luukjan xxx
37
Daniël Kooyman van Guldener
38 Roel Hoogeveen
39
Jesper Kussendrager
40 Robbie ten Hove
41 Djim Casander
42 Anouk Cosijn
43 Joep Hofstede
44
Willem Jan Keppels
45 Jort van Wijk
46 Paulien Abma
47 Sjo Huijnen
48 Sybe Weening
49 Sven Vos
50 Diederik Roest
51 Loek Hendriksen
52 Justin Klein Tank
53 Rixt Tol
54 Arthur Knibbe
55 Geanne Stol
56
Jelte van der Zwaag
57 Jelmer Venema
58 Erwin Huzen
59
Luitzen-Jan Beiboer
60 Friso Rip
61
Roel van den Akker
62
Maaike Elgersma
63
Camille de Keijser
64
Mariëtte van der Laan
65
Frank van den Eshof
66
Sarah Ter Poorten
67 Anne Schermer
68
Steven Westerhof
69
Thirza Boersema
70 Boris Petersen
71 Bas Melein
72 Marijke de Jong
73 Michelle Slots
74
Lotje van den Burg
75 Anna Haaring
76
Annick van der Woude
77 Lars Huiting
78 Boris de Groot
79 Annemijn Dissel
80 sonia schipper
81 Niels Herder
82 Luuk ten Berge
83 Charlotte Bruring
84 Hugo De Jonge
85
Kirsten ter Wisscha
86
Janneke Gelderblom
87 Dirk Grimm
88 Daniel Jacobs
89 Floris Erwich
90 Renske Kempen
91
Annepien de Vries
92 Florien Bolks
93 Els Vlooswijk
94 David van Dijk
95 Leonie van Dijk
96
Jop van der Laan
97 Meike van Veen
98 Hasin Ayari
99 Emma Veuger
100 Sytse xxx
101 Elsemiek Dikker
102
Carlijn Van de Kam
103 Daniël Kievit
104 Sterre Pikaar
105 Jeroen xxx
106 Bruno Nakken
107 Anouk Smit
108 Boris Muller
109 Noa Vonk
110
Tyan Cherepuschak
111 Berry ten Hoeve
112 Klaske Toering
113
Marianne Westerhof
114 Niels Ras
115 Jetse Teunissen
116 Fenna Joziasse
117
Amanda van Leeuwen
118
Celine van der Vinne
119 Anke de Groot
120
Annabel Rodewijk
121
Kaat Van Leenders
122 Sacha xxx
123 Bram Luttik
124
Luuk Van der Vlerk
125 Jack Bakker
126
Colin Koenderink
127 Jil Dissel
128 Luuk Regtop

Reserve

129 Menno Mudde
130
Rogier Venderbosch
131 Isabel Verhaegh
132
Martijn van der Zwaard
133 Midas xxx
134 Marloes Hoevers
135 Edme xxx
136
Femke Huis in ‘t Veld
137
Lieke Crooijmans
138 Evalyn Hofstra
139
Wouter Kelderman
140
Lucas van der Sprong
141 Lisa Elzinga
142 Mette Westra
143 Arthur Zijlstra
144 Lorenzo Klop
145
Stijn van de Werken
146 Nienke Haaring
147 Rosalie Tol
148 Arta Irbe
149 Emma Janssen
150 Daan Voorhoeve
151 Anna Sajgó
152 Bavo Coremans
153 Karien ter Welle
154 Nynke Heida
155 Robin Schaap
156 Joost Adams
157 Rutger Anema
158 Lenie Goossens
159
Veerle Wijngaarden
160 Anne Meijer
161 Cas Smeets
162 Derk Elling
163 Zevus Janssen
164 Hidde Litjens
165 Jelmer Vlaming
166 KayZhe van Es
167 Maike Kroes
168 Guusje Zautsen
169
Matthijs Beerepoot
170
Fedor van der Laan
171
RIk van der Wurff
172 Stijn Visser
173 Jorn Limburg
174
Peter Paul Erdman
175 Iris Willemsen
176
Marijn Venderbosch
177
Jelmer Kraaijeveld