Vanaf nu is het niet meer nodig om je in te schrijven voor trainingen.
Trainingen zullen in principe altijd doorgaan tenzij anders aangegeven.